Energitiltag

Publiceret 19. november 2022

JUL MED OMTANKE

De besøgende bliver ikke snydt for julelys og julestemning i Ringsted Outlet, men for at reducere elforbruget i 2022 vil tændingstiden blive kraftigt skåret ned, ligesom at julelysene kommer til at erstatte den almindelige gadebelysning hvor muligt. Det betyder, at de besøgende i de mørkeste aftentimer i hverdagene fra kl. 16.30-19 frem til 15. december og fra kl. 16.00-20.00 i perioden fra 15. december til jul, samt hele dagen på de udvalgte store handelsdage, som f.eks. på Black Friday og de sidste weekender op til jul, stadig vil kunne nyde de fine lys og føle, at det er jul.

Julelysene i Ringsted Outlet er LED-pærer og havde et samlet forbrug, når alle installationer var tændt på 3.6 KwH i 2021. Dermed udgør julebelysningen normalt under 2% af det samlede årlige forbrug, der i 2021 udgjorde 124.191 Kwh for alle outletbyens fællesarealer. Der er investeret i nye dekorationer til gavle og vinduespartier i 2022, før den nuværende energikrise ændrede agendaen, og dermed vil det samlede energiforbrug i KwH, når alt er tændt, blive øget til 5,16 KwH, men denne stigning vil mere end blive modsvaret af reduktionen i antallet af tændte timer, ligesom at de nye dekorationer vil betyde, at julebelysningen vil kunne erstatte dele af den mere energitunge gadebelysning, der hidtil har været tændt samtidig.

Alle julelys er tilkoblet lux-sensorer med tilkoblede timere, som gør det muligt at styre belysningen manuelt. Den reducerede tændingstid vil give en besparelse i det samlede energiforbrug for julebelysningen med min. 50%, og det resterende forbrug vil blive modsvaret af tilsvarende besparelser i det øvrige energiforbrug, der samlet skal sikre en ambitiøs reduktion på min. 15 % i energiforbruget hen over vinterhalvåret fra oktober til april.

I perioden fra 2019 og frem til efteråret 2022 er der indført en lang række tiltag for at optimere energiforbruget i Ringsted Outlets fællesarealer, der samlet har medført en besparelse på 17%. Herunder kan bl.a. nævnes:

  • Udskiftning af pærer inkl. opsætning af sensorer på kundetoiletter, fællesområder og fællesarealer har givet en besparelse på 12% i perioden.
  • Udskiftning af belysning på kontorer har givet en besparelse på 47% i perioden.
  • Udskiftning af pærer i gadebelysning, parkeringsarealer mv. samlet besparelse på 6% siden 2019.
  • Udskiftning af pærer ved motorvejspylonen har givet en reduktion i elforbrug på 53% og i efteråret 2022 er tændingsperioden reduceret yderligere og er nu begrænset til kun at være tændt i åbningstiden.

 

ENERGITILTAG FOR 2022
Udover reduktionen i de tændte julelystimer, er 20% af belysningen på p-pladsen, primært på de yderliggende p-pladser slukket, ligesom nye og mere energieffektive pærer er under levering til udskiftning på parkeringsarealer og langs husmurene i november/december 2022. Herudover er det besluttet at reducerede den udvidede juleåbningstid til kun at finde sted den sidste uge op til jul, mod tidligere hele december måned.

ÅBNE DØRE
Butikkerne i Ringsted Outlet praktiserer open door policy, som betyder, at dørene holdes åbne, når vejret tillader dette. Baggrundsvarmen fra spots, øvrige tekniske installationer og kunder gør, at det kun er ganske få uger om året, at det er nødvendigt at benytte opvarmningskilder i butikkerne. Derfor vil man kunne opleve, at dørene til butikkerne også står åbne, selv om det kun er ganske få grader udenfor. På de dage hvor temperaturerne bliver så lave at butikken vælger at tænde for varmen, så holdes dørene naturligvis lukket.