Ringsted Oplevelsessti

Ringsted Oplevelsessti

Ringsted Oplevelsessti byder på unikke naturoplevelser, som går gennem det meste af Ringsted Kommune. Det er en vandre-, løbe,- cykel,- og aktivitetssti på godt 25 km, som går gennem vidt forskellige landskaber med knap 100 oplevelser, aktiviteter og seværdigheder undervejs. Langs stien er der sheltre, bålpladser, tavler med information, redskaber til træning og meget andet, der giver mulighed for motion, læring, fordybelse og leg. Der vil også være borde/bænke og udsigtspunkter på nøglelokaliteter.

Ringsted Oplevelsessti begynder ved Høm Mølle og følger Ringsted Å nordpå til Haraldsted Sø. Her går den over Vestdæmningen og går mod øst langs Haraldsted Søs nordlige bred helt til Roskildevej. Ruten går så via Roskildevej nordpå og ved Værkedvadsvej drejer den til højre ned mod Vigersted. Stien går syd om Vigersted og ind i Humleore Skov, hvor ruten stopper ved grænsen til Køge Kommune.

Man kan blandt andet se Nordeuropas største rovfugl, havørnen, som yngler et hemmeligt sted i Humleore Skov, og man kan se den finde føde især i Haraldsted Sø. Af andre rovfugle kan man se rørhøg, rød glente og fiskeørn. Dertil kommer Danmarks flotteste fugl, isfuglen, og fuglekongen, der er Danmarks mindste fugl.

Find mere information om de knap 100 oplevelser og aktiviteter langs Ringsted Oplevelsessti her.